Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

590

0

590

590

590

590

Resultaat voor bestemming

590

0

590

590

590

590

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0