Programma

Begroting lasten primitief 2016

Begroting baten primitief 2016

Begroting saldo primitief 2016

Begroting saldo primitief 2017

Begroting saldo primitief 2018

Begroting saldo primitief 2019

Jeugd en zorg

115.232

-3.812

111.420

107.100

108.538

108.788

Werk, inkomen en economie

83.792

-60.176

23.615

22.289

22.022

21.835

Maatschappelijke voorzieningen

44.922

-3.627

41.295

50.053

45.707

42.462

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

40.741

-27.441

13.300

9.425

9.827

14.524

Milieu en duurzaamheid

20.588

-18.643

1.946

2.708

2.562

1.857

Beheer buitenruimte

61.967

-22.891

39.076

34.648

33.785

34.122

Veiligheid en handhaving

19.604

-1.267

18.337

17.806

17.732

17.705

Burger en bestuur

55.242

-9.216

46.027

43.514

44.297

43.424

Financiën

2.906

-283.213

-280.307

-280.647

-276.407

-280.186

Saldo van baten en lasten

444.995

-430.286

14.709

6.897

8.065

4.532

Jeugd en zorg

0

0

0

0

0

0

Werk, inkomen en economie

0

-4.829

-4.829

-699

-539

-493

Maatschappelijke voorzieningen

196

-2.125

-1.929

-10.361

-3.819

-1.074

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

1.714

-6.580

-4.865

-605

-1.824

-6.671

Milieu en duurzaamheid

959

-560

399

-404

-266

439

Beheer buitenruimte

0

-7.155

-7.155

-2.338

-325

-325

Burger en bestuur

200

-1.486

-1.286

1.772

-1.342

-310

Financiën

6.558

-1.600

4.958

5.738

50

3.903

Mutatie reserves

9.627

-24.336

-14.709

-6.897

-8.065

-4.532

Totaal resultaat

454.622

-454.622