Omschrij/ving

AR / BR

CL

Boek-waarde ultimo 2014

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2015

Toev-oeging 2016

Onttrek-king 2016

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2016

Mutatie 2017

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2017

Mutatie 2018

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2018

Mutatie 2019

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2019

Herindicatie 2015

BR

B3

1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 01 Jeugd en zorg

1.400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Actieplan Jeugdwerkloosheid

BR

B2

224

224

0

0

224

0

224

0

224

0

224

Herstructureringskosten Baanstede

BR

B2

0

1.460

0

-446

1.014

-215

799

-306

493

-493

0

Participatiemiddelen

BR

A2

40

40

0

0

40

0

40

0

40

0

40

Werkgelegenheidsproj.

BR

A2

1.000

1.000

0

-433

567

-233

333

-233

100

0

100

Algemene reserve Sociaal

AR

A2

10.178

8.240

0

-3.950

4.290

-250

4.040

0

4.040

0

4.040

Totaal 02 Werk, inkomen en economie     

11.442

10.964

0

-4.829

6.135

-699

5.437

-539

4.897

-493

4.404

Buurt Sportcoaches

BR

B2

177

177

0

0

177

0

177

0

177

0

177

Combinatiefuncties

BR

B2

1.190

1.057

0

0

1.057

0

1.057

0

1.057

0

1.057

Fonds Beeldende Kunst

BR

B3

215

215

0

0

215

0

215

0

215

0

215

Inrichting Bibliotheek Inverdan

BR

B3

990

990

0

0

990

-825

165

0

165

0

165

Investeringsfonds P03

BR

A2

0

-6.072

0

-568

-6.640

-8.736

-15.376

-3.333

-18.709

-696

-19.406

Jongerencentrum Assendelft

BR

B1

165

165

0

0

165

0

165

0

165

0

165

Nat. Actiepl.Sport & Beweg.

BR

B2

114

114

0

-38

76

-38

38

-38

0

0

0

Popactiv. "De FluX"

BR

B2

0

108

0

0

108

0

108

0

108

0

108

Sport a fonds perdu

BR

B2

5.493

4.729

196

-1.519

3.406

-761

2.644

-447

2.197

-378

1.819

WAP Poelenburg

BR

B2

1.186

1.059

0

0

1.059

0

1.059

0

1.059

0

1.059

Totaal 03 Maatschappelijke voorzieningen

9.529

2.541

196

-2.125

612

-10.361

-9.749

-3.819

-13.567

-1.074

-14.641

Bestemmingsplannen/HBT

BR

B2

181

80

0

-30

50

-10

40

-5

35

-5

30

Bijdragen Monumenten

BR

B1

140

68

0

-10

58

-10

48

-10

38

0

38

Cofinanciering Hembrugterrein

BR

A2

690

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

De Fabriek (vm ISV-geld)

BR

C1

120

110

0

-10

100

-10

90

-10

80

-10

70

De Omzoom

BR

B2

816

3

0

0

3

0

3

0

3

0

3

Hembrugterrein (Van Geel)

BR

B1

242

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Infrastructurele werken P04

BR

B1

247

5

495

-495

5

1

6

-1

6

-3

3

ILG

BR

B2

900

900

0

0

900

0

900

0

900

0

900

Investeringsfonds P04

BR

A2

0

-5.984

695

-5.761

-11.050

-386

-11.436

-1.505

-12.941

-6.350

-19.291

Noorderwelf P04

BR

B1

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PRI/Egalisatie

BR

B2

927

927

0

0

927

0

927

0

927

0

927

Strategisch Groenproject

BR

B1

596

238

0

0

238

0

238

0

238

0

238

Voetpad Guisveld

BR

B2

34

34

0

0

34

0

34

0

34

0

34

Woonschepen Nauerna

BR

B2

103

53

0

0

53

0

53

0

53

0

53

Zaanverbinding

BR

A2

180

180

0

0

180

0

180

0

180

0

180

Zijkanaal D -kadevoorzieningen

BR

B2

275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ZMOP2 Fonds Fys./bedr.terr.

BR

B2

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Algemene reserve GB P04

AR

A2

-1.309

7.906

525

-274

8.157

-190

7.967

-293

7.674

-303

7.371

Totaal 04 Ruimtelijke- en gebiedsontwikking

4.214

4.519

1.714

-6.580

-347

-605

-952

-1.824

-2.775

-6.671

-9.447

Bodembeheer

BR

B2

4.991

5.634

937

-63

6.508

92

6.600

231

6.831

439

7.270

Duurzaamheidfonds

BR

B2

6.181

4.913

22

-372

4.563

-372

4.192

-372

3.820

0

3.820

Klimaatprogramma

BR

B1

500

375

0

-125

250

-125

125

-125

0

0

0

Luchtkwaliteit

BR

B2

240

120

0

0

120

0

120

0

120

0

120

ZMOP2 Fonds Fysiek

BR

B2

130

30

0

0

30

0

30

0

30

0

30

Totaal 05 Milieu- en duurzaamheid       

12.042

11.071

959

-560

11.471

-404

11.066

-266

10.801

439

11.240

GAF 2009/2011

BR

B2

654

654

0

0

654

0

654

0

654

0

654

Investeringsfonds P06

BR

A2

0

-2.564

0

-6.830

-9.394

-2.013

-11.407

0

-11.407

0

-11.407

Openbare Ruimte

BR

C1

2.498

2.147

0

-325

1.822

-325

1.496

-325

1.171

-325

845

Versn.afsch.maatsch-nut

BR

B3

24.339

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal 06 Beheer buitenruimte           

27.490

236

0

-7.155

-6.919

-2.338

-9.258

-325

-9.583

-325

-9.909

Basisreg.+digitalisering

BR

C1

387

215

0

0

215

0

215

0

215

0

215

Inrichting Nieuw Stadhuis

BR

C1

346

219

25

-142

102

25

126

25

151

25

176

Nieuw Stadhuis

BR

C1

7.966

2.738

0

-1.344

1.394

1.572

2.965

-667

2.299

-510

1.789

Wachtgelden bestuur

BR

A1

170

345

175

0

520

175

695

-700

-5

175

170

Totaal 08 Burger en Bestuur             

8.868

3.517

200

-1.486

2.230

1.772

4.002

-1.342

2.660

-310

2.350

Investeringsfonds P09

BR

A2

18.840

47.264

5.509

-1.600

51.173

8.268

59.440

2.926

62.366

2.926

65.292

Nog te bestemmen jr.13

BR

A2

4.246

3.383

1.048

0

4.432

-2.529

1.902

-2.876

-974

977

3

Algemene reserve

AR

A2

11.506

7.476

0

0

7.476

0

7.476

0

7.476

0

7.476

Totaal 09 Financiën                     

34.592

58.123

6.557

-1.600

63.080

5.738

68.818

50

68.868

3.903

72.771

Eindtotaal

109.576

90.971

9.627

-24.336

76.262

-6.897

69.365

-8.065

61.300

-4.532

56.768

Classificatie:
A1 Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden.

A2 Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt.
B1 Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn.
B2 Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden.
B3 Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is.
C1 In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt.