Sociale structuur

Inwoners

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

Totaal aantal inwoners

146.940

148.290

149.630

150.670

151.543

0 -  4 jaar

8.410

8.440

8.360

8.290

8.367

5 - 19 jaar

26.330

26.350

26.430

26.480

26.526

20 - 64 jaar

89.680

89.810

90.200

90.480

90.478

65 jaar en ouder

22.520

23.690

24.640

25.420

26.172

Aandeel niet westerse allochtonen als % totale bevolking

17,9%

18,4%

18,7%

19,1%

19,3%

Bevolkingsprognoses

2020

2025

2030

2035

2040

Totaal aantal inwoners

154.690

158.320

159.700

163.920

168.870

0 t/m 23 jaar

41.210

41.180

40.680

41.570

42.940

65 jaar en ouder

28.570

30.900

33.710

36.510

38.200

Sociaal economische gegevens in % van de bevolking van 15-64 jaar

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

Totale bevolking 15-64 jaar

98.140

98.260

98.740

99.190

99.129

Arbeidsongeschiktheid

6,2%

5,6%

5,1%

4,7%

4,3%

Werkloosheid (niet werkende werkzoekenden)

4,9%

6,9%

5,6%

6,5%

7,6%

Bijstandsgerechtigden

2,3%

2,5%

3,0%

3,4%

3,8%

WW-uitkeringen

2,2%

2,0%

3,0%

3,8%

4,0%

Periodiek bijstandsgerechtigden

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

Wet Werk en Bijstand (WWB)

2.250

2.500

2.900

3.360

3.721

Inkomensvoorzieningen Oudere Arbeidsongeschikte Werknemers en Zelfstandigen (IOAW/IOAZ

50

60

70

110

105

Tewerkgestelde inwoners

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

Aantal tewerkgestelde inwoners in de sociale werkgemeenschappen

437

428

469

415

441

Aantal werkzame personen naar sectoren in % van totaal aantal werkzame personen

Medio 2012

Medio 2013

Medio 2014

Medio 2015

Totaal aantal werkzame personen

53.378

52.754

51.343

50.493

Landbouw

0,8%

0,8%

1,0%

1,0%

Industrie

14,8%

14,7%

14,0%

14,0%

Bouwnijverheid

9,7%

8,8%

8,0%

8,0%

Handel, Horeca en Reparatie

21,2%

21,3%

22,0%

22,0%

Vervoer en communicatie

6,1%

6,2%

6,0%

7,0%

Financiële en Zakelijke diensten

16,9%

17,1%

18,0%

19,0%

Niet-commerciële diensten

30,5%

31,0%

31,0%

33,0%

Totaal

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Lengte van wegen (in km)

2011

2012

2013

2014

2015

Totaal

600

600

595

595

595

Gemeentelijke en waterschapswegen

555

555

550

550

550

Provinciale wegen

30

30

30

30

30

Rijkswegen

15

15

15

15

15

Woningvoorraad

1-1-2011

1-1-2012

1-1-2013

1-1-2014

1-1-2015

Aantal woningen

63.950

64.620

66.190

66.630

66.549

Aandeel huurwoningen

53%

52%

52%

52%

49%

Aandeel koopwoningen

47%

48%

48%

48%

51%

Gemiddelde WOZ-waarde

204.000

192.000

189.000

177.000

170.200

Gemiddelde WOZ-waarde huurwoningen

173.000

163.000

159.000

147.000

139.500

Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

238.000

223.000

222.000

209.000

202.400

Financiële kerngegevens

Begroting 2014

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2015

Saldo lasten en baten

0

-12.474

0

0

Algemene reserves

22.886

20.375

23.373

23.373

Inkomsten gemeentefonds

-165.191

-172.015

-226.754

-160.407

Opbrengst OZB

-30.066

-29.402

-31.285

-31.852

Omvang gemeentebegroting

400.827

459.401

506.938

454.696

Bronnen: Team Onderzoek & Statistiek, CBS, Vestigingenregister, UWV, CWI, Backoffice Sociale Zaken, WOZ

Voor meer kerncijfers:
Zaanstad in Cijfers: http://zaanstad.incijfers.nl