Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Gemeenteraad

365

0

365

364

364

364

Apparaatslasten

1.035

0

1.035

1.035

1.035

1.035

Resultaat voor bestemming

1.400

0

1.400

1.399

1.399

1.399

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0