Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Loon en prijscompensatie

0

0

0

0

0

0

Algemene uitkering 3 decentralisaties

0

-78.662

-78.662

-78.905

-78.723

-78.644

Algemene uitkering

0

-160.407

-160.407

-157.443

-157.550

-161.678

Resultaat voor bestemming

0

-239.068

-239.068

-236.349

-236.273

-240.322

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0