Programma

Boek-waarde ultimo 2014

Begroot saldo boek-waarde ultimo 2015

Verwachte ontvangst 2016

Verwachte aan-wending 2016

Begroot saldo boekwaarde ultimo 2016

Begeleiden ex gedetineerden

25

50

-

-

50

MO/VO

209

209

-

209

-

Verbouwing Westzijde 93

84

84

-

84

-

Bewegen op Recept (ZONM

50

-

-

-

-

Communicatie Kanteling

110

60

-

60

-

De kanteling WMO

58

-

-

-

-

Versterken vrijwilligerswerk

132

-

-

-

-

Beschermd Wonen Provincie

51

-

-

-

-

Totaal 1 Jeugd en Zorg

719

403

-

353

50

WWB werkdeel

1.258

1.253

-

-

1.253

Totaal 2  Werk, Inkomen en Economie

1.258

1.253

-

-

1.253

Reg. meldpunt Coördinatie

77

77

-

77

-

Participatiebudget Educatie

5

-

1.135

1.135

-

Onderwijsachterstandenbeleid

1.330

-

4.400

4.400

-

Talent top centre

100

300

200

500

-

Totaal 3 Maatschappelijke Voorzieningen

1.512

377

5.735

6.112

-

HIRB 2014 Overaanbod

10

-

-

-

-

Spoorse doorsnijdingen

21.550

21.550

-

-

21.550

Kalverpolder + papierindustrie

5

-

-

-

-

EFRO Omzoom

36

36

324

360

-

BDU Prins Bernhardplein

464

-

-

-

-

HIRB Light 2012

35

-

-

-

-

BOS-gelden

749

749

-

-

749

HIRB 2014 Hembrug blauw A

55

-

-

-

-

Fietstunnel Westerwatering

-

438

438

875

-

Herbestemming Hembrug -Cultuur

-

36

-

-

36

23232.1531- Wielerbaan Kalverhoek

-

109

27

137

-

Totaal 4 Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

22.905

22.918

789

1.372

22.335

Geluidsanering spoor Wormerveer

12

12

-

-

12

Stil asfalt

5

3

3

5

-

Gevelsanering voorbereiding.

113

113

-

-

113

Gevelsanering uitvoeringskosten

65

65

-

-

65

Duurzame Energie Subsidie

7

7

-

-

7

Duurzame woningbouwrenovatie

20

-

-

-

-

Optimus

51

59

168

-

227

HIRB 2014 Duurzaamheidsoperatie

10

-

-

-

-

Tijdelijke Overgangsregeling ISV-Geluid

474

474

-

-

474

EEEF

-

186

-

-

186

Urban Learning

-

72

88

-

160

Totaal 5 Milieu en Duurzaamheid

757

991

259

5

1.244

BDU Toegankelijke bushalte 2e

123

-

-

-

-

BDU KAR-installaties Za

30

-

-

-

-

WEB passanten grote sluis

128

128

39

39

128

Luchtkwaliteit/Nationale samenwerking.

343

335

-

-

335

EFRO Walstroom

108

108

-

-

108

Hulpimpuls SRA

58

58

850

908

-

BDU Fiets Saendelft

159

-

-

-

-

Wachtplaats voorziening oude haven

194

194

121

315

-

Totaal 6 Beheer Buitenruimte

1.143

823

1.010

1.262

571

Eindtotaal

28.294

26.764

7.793

9.104

25.453