Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

College van B&W

712

0

712

711

1.586

711

Mutatie reserve wachtgelden bestuur

175

0

175

175

-700

175

Apparaatslasten

1.289

0

1.289

1.289

1.289

1.289

Resultaat voor bestemming

2.000

0

2.000

2.000

2.874

1.999

Mutaties reserves

175

0

175

175

-700

175