Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

2.270

-1

2.269

2.266

2.266

2.266

Uitvoering wet woz

183

0

183

138

138

138

Onroerende zaakbelasting

288

-315

-27

-27

-27

-27

GEO informatie

251

0

251

251

251

251

Baten rzb eigenaren

0

-53

-53

-53

-53

-53

Baten ozb eigenaren

0

-26.761

-26.761

-26.825

-27.002

-26.809

Baten rzb gebruikers

0

-1

-1

-1

-1

-1

Baten ozb gebruikers

0

-5.090

-5.090

-5.090

-5.090

-5.090

Resultaat voor bestemming

2.992

-32.222

-29.230

-29.343

-29.520

-29.327

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0