Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Vermogensbaten en deelnemingen

0

-3.036

-3.036

-2.822

-3.040

-3.012

Mutatie reserve Investeringsfonds

0

-1.600

-1.600

0

0

0

Resultaat voor bestemming

0

-3.036

-3.036

-2.822

-3.040

-3.012

Mutaties reserves

0

-1.600

-1.600

0

0

0