Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Concernplanning- en control

240

0

240

239

239

239

Mutatie reserve Investeringsfonds

0

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

4.008

0

4.008

4.017

4.017

4.017

Resultaat voor bestemming

4.248

0

4.248

4.256

4.256

4.256

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0