Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Schade & verzekeringen

57

-77

-20

-20

-20

-20

Bezwaar en beroep

52

0

52

52

52

52

Apparaatslasten

1.605

0

1.605

1.605

1.605

1.605

0

0

0

0

0

0

Taakstelling

0

0

0

-300

-500

-500

Resultaat voor bestemming

1.715

-77

1.638

1.337

1.137

1.137

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0