Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Treasury

-5.009

-3.445

-8.453

-8.988

-9.836

-9.790

Resultaat voor bestemming

-5.009

-3.445

-8.453

-8.988

-9.836

-9.790

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0