Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

2.373

0

2.373

2.373

2.373

2.373

Resultaat voor bestemming

2.373

0

2.373

2.373

2.373

2.373

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0