Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Stelpost salarisbegroting

514

0

514

533

542

545

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

514

0

514

533

542

545

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0