Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Communicatie

407

0

407

407

407

407

Strategie

30

0

30

30

30

30

Hervormingsbudget

10

0

10

0

0

0

Communicatie bestuur

43

0

43

43

43

43

Apparaatslasten

1.524

0

1.524

1.516

1.516

1.516

Resultaat voor bestemming

2.013

0

2.013

1.996

1.995

1.995

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0