Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Overige inkomsten en uitgaven

101

-2.700

-2.599

-5.199

201

201

Mutatie reserve Investeringsfonds

2.700

0

2.700

5.400

0

0

Resultaatbestemming

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

101

-2.700

-2.599

-5.199

201

201

Mutaties reserves

2.700

0

2.700

5.400

0

0