Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

VNG

0

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

15.499

-183

15.317

15.237

15.237

15.237

Facilitaire kosten dienstverlening VrzW

0

0

0

0

0

0

Centraal opleidingsbudget

1.375

0

1.375

1.392

1.401

1.401

IBT

5.038

0

5.038

5.138

5.456

5.565

Facilitaire kosten Zaanstad

5.408

0

5.408

5.357

5.336

5.326

Evenementen

55

0

55

55

80

55

Dekking ondersteuning bedrijfsvoering

-3.289

0

-3.289

-3.289

-3.289

-3.289

VrZW

66

0

66

66

66

66

Stadhuis

4.401

0

4.401

3.976

3.949

3.881

Personeel & Organisatie

2.951

0

2.951

2.198

2.151

2.151

Ondernemingsraad

30

0

30

30

30

30

IBT

1.360

0

1.360

1.359

1.359

1.359

IBT

743

0

743

742

742

742

IBT

274

0

274

274

274

274

Diensten en middelen

0

0

0

0

0

0

Extern verblijf en vervoer

0

0

0

0

0

0

VrZW

0

0

0

0

0

0

Omgevingsdienst

881

-947

-66

-66

-66

-66

Facilitaire kosten RPO

64

-64

0

0

0

0

Taakstelling

-19

0

-19

-19

-19

-19

Onderzoek

79

0

79

79

79

79

Vervoersmanagement

129

0

129

72

72

72

Taakstelling Staf & Ondersteuning

-28

0

-28

-28

-28

-28

Taakstelling

0

0

0

0

0

0

Huisvesting

0

0

0

0

0

0

Voormalig personeel

19

0

19

19

19

19

Mutatie reserve

0

-1.344

-1.344

1.572

-667

-510

Taakstelling

0

0

0

0

0

0

Taakstelling

-560

0

-560

-840

-840

-840

Stadhuis

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve Basisregistratie en digitalisering

0

0

0

0

0

0

Facilitaire kosten UWV

0

0

0

0

0

0

Stadhuis

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve

25

-142

-117

25

25

25

Taakstelling

0

0

0

-150

-150

-150

IBT

1.173

0

1.173

362

220

216

Taakstelling

-203

0

-203

-193

-193

-193

Taakstelling

-233

0

-233

-233

-233

-233

Programma digitalisering

0

0

0

0

0

0

Stelpost salarisbegroting

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

35.215

-1.194

34.022

31.539

31.653

31.655

Mutaties reserves

25

-1.486

-1.461

1.597

-642

-485