Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Mutatie reserve Investeringsfonds

2.406

0

2.406

2.465

2.523

2.523

Mutaties reserves

2.406

0

2.406

2.465

2.523

2.523