Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

707

0

707

706

706

706

Gemeentearchief

301

-34

268

261

261

261

Resultaat voor bestemming

1.008

-34

974

968

968

968

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0