Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Mutatie reserve Investeringsfonds

403

0

403

403

403

403

Reclame opbrengst

11

-902

-892

-892

-892

-892

Mutatie reserve jaarrekening 2013

1.049

0

1.049

-2.529

-2.876

977

Resultaat voor bestemming

11

-902

-892

-892

-892

-892

Mutaties reserves

1.452

0

1.452

-2.126

-2.473

1.380