Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

1.043

0

1.043

1.069

1.069

1.069

Resultaat voor bestemming

1.043

0

1.043

1.069

1.069

1.069

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0