Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Overige belastingen

49

0

49

48

48

48

Baten reclamebelasting

0

-350

-350

-350

-350

-350

Baten toeristenbelasting

0

-631

-631

-684

-684

-684

Baten precariobelasting

0

-286

-286

-286

-286

-286

Baten hondenbelasting

0

-573

-573

-573

-573

-573

Resultaat voor bestemming

49

-1.840

-1.791

-1.845

-1.845

-1.845

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0