Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Burgerzaken

221

-63

158

158

158

158

Lasten en baten secretariële leges

1.340

-2.897

-1.558

-1.558

-1.558

-1.558

Apparaatslasten

2.458

0

2.458

2.469

2.469

2.469

Resultaat voor bestemming

4.019

-2.960

1.059

1.069

1.069

1.069

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0