Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

1.050

0

1.050

1.048

1.048

1.048

Resultaat voor bestemming

1.050

0

1.050

1.048

1.048

1.048

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0