Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Uitvoering Nautisch Beheer

213

0

213

213

213

213

Nautisch beheer

64

-1.064

-1.001

-1.001

-1.001

-1.001

Apparaatslasten

607

0

607

606

606

606

Resultaat voor bestemming

883

-1.064

-181

-182

-182

-182

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0