Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

2.975

0

2.975

2.898

2.898

2.898

Milieutoezicht

0

0

0

0

0

0

Straattoezicht

116

-34

82

103

125

123

Gebruikstoezicht

315

-169

146

138

138

138

Funderingsherstel (bestuursdwang)

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

3.406

-203

3.203

3.140

3.161

3.160

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0