Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Rampen

13.106

0

13.106

12.648

12.554

12.529

Resultaat voor bestemming

13.106

0

13.106

12.648

12.554

12.529

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0