Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

470

0

470

467

467

467

Integraal veiligheidsplan

58

0

58

58

58

58

Resultaat voor bestemming

528

0

528

525

525

525

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0