Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Recreatieschap Alkmaar/Uitgeest

241

0

241

241

241

241

Recreatieschap Het Twiske

143

0

143

143

143

143

Recreatieschap Waterland

1

0

1

1

1

1

Apparaatslasten

49

0

49

49

49

49

Resultaat voor bestemming

434

0

434

434

434

434

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0