Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

10

0

10

10

10

10

Stichting NME (subsidie)

499

0

499

499

499

499

Resultaat voor bestemming

509

0

509

509

509

509

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0