Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Kermissen

27

-105

-78

-79

-79

-79

Apparaatslasten

8

0

8

8

8

8

Resultaat voor bestemming

35

-105

-70

-71

-71

-71

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0