Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

444

0

444

439

439

439

Riolen (vervanging)

12.173

0

12.173

12.952

13.537

14.150

Resultaat voor bestemming

12.618

0

12.618

13.391

13.976

14.590

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0