Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Wegen (vervanging)

1.411

0

1.411

1.766

2.115

2.456

Civiele kunstwerken (vervanging)

1.430

0

1.430

1.523

1.613

1.695

Groen & speelplaatsen (vervanging)

42

0

42

41

40

39

Apparaatslasten

928

0

928

923

923

923

Resultaat voor bestemming

3.812

0

3.812

4.253

4.691

5.113

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0