Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Begraafplaatsen

160

-975

-815

-812

-808

-805

Apparaatslasten

383

0

383

378

379

379

C Begraafplaatsen

119

0

119

119

119

119

Resultaat voor bestemming

662

-975

-313

-315

-311

-307

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0