Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Commerciële opdrachten

5

-45

-40

-40

-40

-40

Markten

132

-270

-137

-137

-137

-137

Apparaatslasten

66

0

66

63

63

63

Resultaat voor bestemming

203

-315

-112

-115

-115

-115

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0