Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

972

0

972

971

971

971

Mutatie reserve ZMOP2

0

0

0

0

0

0

Bodembeheer

818

0

818

1.599

1.459

1.250

Milieubeleid

2.326

0

2.326

2.364

2.364

2.364

Geluidsanering

74

-74

0

0

0

0

Mutatie reserve luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve bodembeheer

937

-63

874

92

231

439

Luchtkwaliteit

0

0

0

0

0

0

Ruimtelijk milieu

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

4.190

-74

4.117

4.934

4.794

4.584

Mutaties reserves

937

-63

874

92

231

439