Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Klimaat

0

0

0

0

0

0

Apparaatslasten

64

0

64

62

62

62

Mutatie reserve

22

-372

-350

-372

-372

0

Klimaatprogramma

628

0

628

628

628

131

Mutatie reserve klimaatprogramma

0

-125

-125

-125

-125

0

Resultaat voor bestemming

693

0

693

690

690

193

Mutaties reserves

22

-497

-475

-497

-497

0