Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

29

0

29

29

29

29

Resultaat voor bestemming

29

0

29

29

29

29

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0