Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Huishoudelijke afvalstoffen

13.822

-7

13.814

13.812

13.806

13.807

Afvalstoffen baten

0

-18.562

-18.562

-18.562

-18.562

-18.562

C Huishoudelijke afvalstoffen

96

0

96

96

96

96

Kwijtschelding afvalstoffenheffing

1.596

0

1.596

1.547

1.547

1.547

Apparaatslasten

24

0

24

24

24

24

Resultaat voor bestemming

15.538

-18.569

-3.031

-3.083

-3.089

-3.087

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0