Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

4

0

4

4

4

4

Dierenwelzijn

134

0

134

134

134

134

Resultaat voor bestemming

138

0

138

138

138

138

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0