Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Resultaat voor bestemming

23.173

-15.656

7.518

4.089

3.928

3.238

Mutaties reserves

1.514

-5.019

-3.504

-109

-204

439