Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Resultaat voor bestemming

9.398

-8.443

955

1.574

1.319

1.219

Mutaties reserves

200

-10

190

190

-10

-10