Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Parkeerbelasting baten

0

-2.948

-2.948

-2.948

-2.948

-2.948

Apparaatslasten

104

0

104

103

103

103

Parkeren

975

0

975

912

908

904

Parkeerplaatsen aanleg

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

1.079

-2.948

-1.870

-1.933

-1.937

-1.941

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0