Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Apparaatslasten

386

0

386

383

383

383

Woonruimtezaken

10

-7

3

3

3

3

Wonen

1.352

-310

1.042

691

591

591

Mutatie reserve woonschepen Nauerna

0

0

0

0

0

0

SRA regionale woningmarkt

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

1.747

-317

1.430

1.077

977

977

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0