Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Landelijk gebied

329

0

329

329

329

329

Apparaatslasten

198

0

198

198

198

198

Mutatie reserve ILG

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve strategisch groenproject

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

528

0

528

527

527

527

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0