Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Monumenten

298

0

298

298

298

288

Apparaatslasten

298

0

298

296

296

296

Archeologie

81

0

81

81

81

81

Mutatie reserve synagoge Zaandam

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve bijdragen monumenten

0

-10

-10

-10

-10

0

Resultaat voor bestemming

676

0

676

675

675

665

Mutaties reserves

0

-10

-10

-10

-10

0