Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Opvang nieuwkomers

425

0

425

425

175

175

Apparaatslasten

28

0

28

28

28

28

Resultaat voor bestemming

453

0

453

453

203

203

Mutaties reserves

0

0

0

0

0

0