Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Evenementen Zaanstad

167

0

167

167

167

167

Cultuurparticipatie

1.961

0

1.961

1.948

1.951

1.951

Podiumkunsten

3.126

0

3.126

3.126

3.126

3.126

Apparaatslasten

179

0

179

177

177

177

Overig kunst en cultuur

305

0

305

305

305

305

Beeldende kunst en vormgeving

229

0

229

229

72

72

Bibliotheken

2.782

0

2.782

2.754

2.761

2.761

Cultuurcluster

11

0

11

853

1.756

1.656

Mutatie reserve popactiviteiten De Flux

0

0

0

0

0

0

Musea

1.171

0

1.171

903

903

903

Mutatie reserve Investeringsfonds

0

-268

-268

0

0

0

Bezuiniging

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve inrichting cultuurcluster

0

0

0

-825

0

0

Resultaat voor bestemming

9.929

0

9.929

10.461

11.217

11.117

Mutaties reserves

0

-268

-268

-825

0

0