Primitieve begroting

Lasten 2016

Baten 2016

Saldo 2016

Saldo 2017

Saldo 2018

Saldo 2019

Sportaccomodaties

3.289

-211

3.078

3.012

2.989

3.098

Uitvoering sportaccomodaties

0

0

0

0

0

0

Mutatie reserve Investeringsfonds

0

0

0

0

0

0

Sportbedrijf overig activiteit

1.187

0

1.187

1.187

1.187

1.187

Sportbedrijf gebruikers

3.007

1.565

4.572

4.572

4.572

4.572

Apparaatslasten

351

0

351

325

326

326

Optisport

80

0

80

80

80

80

Sportpark Kalverhoek onderhoud

58

0

58

58

58

58

Mutatie reserve sport a fonds perdu

196

-1.519

-1.323

-761

-447

-378

Optisport "belaste subsidies"

0

0

0

0

0

0

Resultaat voor bestemming

7.972

1.354

9.327

9.234

9.213

9.322

Mutaties reserves

196

-1.519

-1.323

-761

-447

-378